Stadler och brittiska Rail Operations Limited tecknar kontrakt för nya Klass 93-lok

Klass 93 är ett så kallat Bo'Bo-lok för blandad trafik baserat på Stadlers lok 68 och klass 88 som har varit framgångsrika i Storbritannien under senare år. Bild: Stadler Rail

Stadler och Rail Operations (UK) Limited har tecknat ett ramavtal för leverans av trettio Klass 93 tri-mode lok, som kommer att stödja avkolningskrav på Storbritanniens järnvägar. Den första leveransen med 10 lok ska levereras i början av 2023.

De avancerade loken kommer avsevärt att minska koldioxidutsläppen när det gäller både järnvägstransporter och potentiella persontransporttjänster, vilket understryker Stadlers gröna profil och visar dess engagemang för ”grönare” järnvägsnät.

Klass 93 är ett så kallat Bo'Bo-lok för blandad trafik baserat på Stadlers lok 68 och klass 88 som har varit framgångsrika i Storbritannien under senare år.

Loket kan nå högre hastighet än den äldre modellen. De nya loken kommer upp till 110 km/h istället för 100 km/h.

Stadlers första tri-mode-lok har tre olika kraftkällor. I elektriskt läge kan den köras på 25kV och ta kraften via luftledningar med en effekt på 4000 kW. Dessutom har loket en CATERPILLAR C32-motor och litiumtitanatoxid (LTO) dragbatteripaket, så att den kan fungera bra längs icke elektrifierade bansträckor.

 Lokets dieselmotor har en nominell effekt på 900 kilowatt och den uppfyller EU:s 97/68 steg V-utsläppskrav. Dess två LTO-batteripaket ger 400 kilowatt extra kraft.