Så påverkas Gröna linjen av sommarens rustningsarbeten

Entrén till Gullmarsplans tunnelbanestation på Gröna linjen. Foto: Wikipedia

Under sommaren 2018 genomför trafikförvaltningen i Stockholms län förbättrande åtgärder på tunnelbanestationerna Skärmarbrink och Gullmarsplan, samt på Söderströmsbron. Syftet är att öka säkerhet och tillgänglighet och att framtidssäkra kollektivtrafiken. Resenärer på Gröna linjen söder om Slussen kommer att drabbas av trängsel, avsevärt förlängda restider och flera byten. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

– Vi förstår att många frågar sig varför vi gör så många stora ingrepp samtidigt, säger Mikael Nysten, chef för sektion tunnelbana på trafikförvaltningen. Men åtgärderna är nödvändiga och kan inte vänta längre. Vi gör dem under en tid när det trots allt är färre än normalt som påverkas, dessutom kan vi göra arbetena mycket snabbare än om vi skulle sprida ut dem över året.

– Det kommer att bli besvärligt för våra resenärer, säger Mikael Nysten. Vi uppmanar dem att om möjligt välja alternativa resvägar eller att undvika rusningstid. Reseplaneraren på sl.se och i SL-appen är uppdaterade med hur trafiken går i sommar, så att man kan redan nu titta på alternativ.

Mellan den 11 juni och 19 augusti renoveras plattformarna vid Gullmarsplans och Skärmarbrinks tunnelbana för ökad säkerhet och förbättrad tillgänglighet för resenärerna. Avståndet mellan vagn och plattform minskas, trasiga plattor byts ut, betongskador ovanpå plattformselementen åtgärdas och plattformskanterna kompletteras med taktila ledstråk och markeringar som underlättar för synnedsatta.

Bärande balkar i bron mellan Slussen och Gamla stan behöver bytas ut till rostfritt stål. Bron består egentligen av fem broar och mellan den 16 och 30 juli stängs trafiken på bron närmast Gamla stan vilken påverkar Gröna linjen. När sommarens arbeten är genomförda har tre av de fem broarna åtgärdats. Upprustningen säkrar brons livslängd till 2080.

Under tiden som arbetena pågår kommer tunnelbanetrafiken att vara kraftigt reducerad mellan Skarpnäck och Skärmarbrink samt reducerad mellan Farsta strand och Gullmarsplan. Det kommer att bli kraftig trängsel på tågen och resenärerna kommer också att tvingas byta plattform vid Skärmabrink och Gullmarsplan.

Förstärkande busstrafik kommer att gå i form av direktbussar från Skarpnäck respektive Kärrtorp till Gullmarsplan på vardagar mellan kl. 07 och 09 samt i motsatt riktning mellan kl. 16 och 18.

Under de två veckor som arbetena på Söderströmsbron görs kommer Gröna linjens resenärer dessutom att behöva byta till Röda linjen mellan Slussen och T‑Centralen. Detta innebär ökad trängsel även på Röda linjen.

– Den allra värsta tiden kommer då vi även stänger Gröna linjen över Söderströmsbron, men det är en relativt kort period under högsommaren och vi hoppas att det ändå ska bli hanterligt, säger Mikael Nysten. Vi stängde ju Röda linjen där förra sommaren och vi har försökt dra lärdom av de synpunkter och klagomål vi fick från våra resenärer då.

Ett vanligt vardagsdygn reser drygt 300 000 resenärer på Gröna linjen, söderifrån till Gamla stan. På Skarpnäcksgrenen fram till Skärmarbrink åker 30 000, på Farstagrenen 37 000 och på Hagsätragrenen 39 000. På sträckan Gullmarsplan-Gamla stan stiger 200 000 resenärer på Gröna linjen.

– Vi kommer att ge resenärerna på varje station specifik information och även ha personal ute som kan hjälpa resenärerna tillrätta och tipsa om alternativa resvägar, säger Mikael Nysten.

Samtidigt som plattformsreparationerna görs vid Gullmarsplan passar Förvaltningen för utbyggd tunnelbana på att bygga en skyddsportal som kommer att behövas för de kommande arbetena med tunnelbaneutbyggnaden.

När skyddsportalen är på plats kan trafiken på spåret fortgå under tiden som arbetet med tunnelbaneutbyggnaden pågår precis intill. Arbetet kommer att märkas för de närboende men påverkar i sig inte trafiken och resenärerna.Gröna linjen norr om T-Centralen påverkas inte av sommarens arbeten.