Alliansen i Region Skåne kräver en nationell kriskommission för järnvägen

Malmö C. Foto: Christer Wiik

Alliansen i Region Skåne lade vid sitt senaste sammanträde med regionala utvecklingsnämnden i Skåne ett initiativ om de akuta tågkaoset. Initiativet föreslår att Region Skåne gör en egen krisplan över vad som akut behöver göras i Skåne att använda i diskussion med trafikverket och regeringen. Men dessutom att Region Skåne hos regeringen ska kräva en nationell kriskommission för järnvägen.

Den senaste tiden har skåningarna fått uppleva ett tågkaos som inte är värdigt en region som Skåne med höga ambitioner om tillväxt, flexiblare arbetsmarknad och bättre miljö. Försenade, inställda och till och med evakuerade tåg har mer eller mindre blivit vardag för de skånska resenärerna. Människor som arbetspendlar blir försenade om de alls kommer fram. Det kommer leda till att fler tar bilen vilket belastar våra vägar ännu mera. Framtidens arbetskraft hindras när studenter inte kommer fram till sina lektioner. Attraktiviteten för Skåne och andra regioner minskar, affärsresenärerna stannar i Köpenhamn eller Stockholm.

Frågan är genom initiativet väckt i regionala utvecklingsnämnden.
Källa: Allians för Skåne