Greater Copenhagen står fast bakom HH-förbindelse

Greater Copenhagen vill se en fast HH-förbindelse. Foto: Region Skåne

Nu har det första styrelsemötet under Region Skånes ordförandeskap i Greater Copenhagen hållits. Det beslutades att HH-analysen ger en grund som gör att Region Skåne nu kan ta nästa steg mot att skapa en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Som ordförande i Greater Copenhagen fokuserar Region Skåne på att skapa konkreta resultat som påverkar utveckling i Öresundsregionen i en positiv riktning.

– Eftersom jag är ordförande i både Region Skåne och i Greater Copenhagen är jag glad över att det finns en samstämmighet mellan företrädare för Skåne och Själland om HH-leden. Vi menar att den strategiska analysen som presenterades förra veckan visar att den nya förbindelsen kan byggas och dessutom kan brukarfinansieras, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Greater Copenhagen och ordförande i Region Skåne.

– Därmed bör svenska och danska staten gå vidare med en lokaliseringsutredning samtidigt som en strategisk analys över en metrolinje under Öresund påbörjas.

Nya fasta förbindelser till Danmark är en del i Region Skånes fokus på en infrastruktur som möter behoven hos ett växande Skåne. Andra viktiga delar i arbetet handlar om nationell- och regional infrastrukturplanering samt nya stambanor.

– Vi behöver skapa förutsättningar för såväl ökad sysselsättning som ett hållbart resande och hållbara godstransporter i Skåne och vidare över Öresund till kontinenten. Därför är det viktigt att svenska regeringen utökar ramen i nationella planen för upprustning av väg- och järnvägsinfrastruktur i Skåne, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.