Quebec City bygger spårväg för 3 miljarder dollar.

Illustration av de planerade spårvagnarna i Quebec City. När bygget startar blir det nödvändigt att stänga en hel del gator under byggtiden med minskat antal parkeringsplatser till följd eftersom spårvägen kommer att dras hela vägen in till stadens förorter.

Tillsammans med kanadensiska provinsen Quebecs premiärminister Philippe Couillard meddelade Quebec City´s borgmästare Regis Labeaume högtidligt i början av mars, att det kommer att byggas ett linjenät för spårvagnar i provinsens huvudstad.

Den 23 kilometer långa spårvagnslinjen kommer att löpa genom staden, huvudsakligen från väst till öst, och den kommer att kompletteras med en 17 kilometer lång förlängning och en ny anknytande busslinje.

Den till större delen franskspråkiga provinsens huvudstad har länge velat förbättra sitt kollektivtrafiksystem för att kunna möta den alltmer akuta befolkningstillväxten.

Staden förutspår en ökning av resor inom kollektivtrafiken på 20 procent fram till år 2026. Genom byggandet av de nya linjerna räknar man kunna öka framkomligheten så att det så småningom kör 12600 färre bilar på vägarna.

Den planerade framtida spårvagnen kommer att köra genom två tunnlar, inklusive en som byggs under nationalförsamlingen. Syftet är att bevara minnesvårdsskyddade byggnader och historiska platser.

Spårvagnstekniken har testats i länder med tuffa vintrar, däribland i Norge och Sverige. Faktum är att 65 procent av befolkningen i Quebec City bor inom gångavstånd från någon av den framtida spårvägens hållplatser.  

Arbetet förväntas vara klart inom åtta år, men passagerartrafiken kan inledas före 2025.

Couillard sade att spårvägen är helt i linje med provinsens vision för hållbara transporter.

- Vi har förespråkat den här typen av projekt i åratal, inte bara i Quebec City utan även i andra delar av Quebec, särskilt i den större regionen Montreal. Där finns redan tunnelbane- och pendeltågsnätet REM, men det finns mer att göra i norr och söder om Montreal. Det har alltid varit vårt förslag. Jag tror idag kan jag redan formulera det och vi kommer snart att presentera nya projekt som kommer att sätta fart på nya visioner, förklarade Couillard.

Källa: Rail Technology