Trafikverket upprustar Solnatunnlarna

Nu går tågtrafiken genom Solnatunnlarna igen. Foto: Trafikverket

Solnatunnlarnas första sommaravstängning är nu klar. Under de fem veckor som arbetet pågått har tågtrafiken fått dela på övriga tunnlar men nu rullar som vanligt igen.

– Det har varit en intensiv period då vi jobbat både dag och natt för att hinna med allt arbete så det känns skönt att vi kunnat hålla vår tidplan. Under den här avstängningen har vi bultat både berg och betongvalv och därefter sprutat betong i samtliga delar av tunneln som består av berg, säger projektledare Johan Ädling.

Upprustningen av tunnelrören i Solnatunnlarna pågår tre somrar i rad och en tunnel i taget stängs då av under de ca 5-6 veckor som arbetena genomförs. Arbetet är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks. Tunnelrören rustas upp därför att de bärande betongvalven som finns inne i tunnlarna har uppnått sin tekniska livslängd och behöver förstärkas för att kunna bära tunnelns laster.

–  Under nästa sommaravstängning stänger vi av det äldsta tunnelröret på nytt. Då kommer vi komplettera tätskikten genom att montera dränmattor som avleder vattnet som tränger in i tunneln men vi kommer också riva båda inslagsvalven samt ett valv inne i tunneln, säger Johan Ädling.

Solnatunnlarna har fyra tunnelrör på södra sidan berget men endast tre på norra sidan eftersom två tunnlar går ihop inuti berget. Tre av tunnelrören är cirka 500 meter långa och det fjärde tunnelröret, som ansluter till en av de andra inne i berget, är cirka 250 meter. När allt arbete är klart har Solnatunnlarnas fyra tunnelrör säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet.