Finska Trafikverket vill öka plankorsningssäkerheten

En bra lösning. Bevakad plankorsning med varningsljus, klockor och automatisk bom i Pikkarala, Uleåborg, Finland. Foto: Wikipedia, kredit: TeVe

Det fyraåriga programmet omfattar 65 åtgärder i Finland till ett sammanlagt värde av 28 miljoner euro. Åtgärderna innebär att man förbättrar eller tar bort plankorsningar, utreder möjligheten att använda satellitnavigering och ökar antalet stop-märken vid plankorsningar. Arbetet har redan inletts, skriver HBL.

Den överväldigande majoriteten, 76 procent, av Finlands alla plankorsningar är obevakade, rapporterade Helsingforstidningen HBL i oktober i fjol. 

I november 2017 beslöt kommunikationsministeriet att upprätta ett åtgärdsprogram för att öka plankorsningssäkerheten, varefter Trafikverket gjorde en lista över förbättringsprojekten.

– I år förbättrar vi 21 plankorsningar. Vi har också planerat ungefär lika många åtgärder nästa år om vi får finansiering, säger direktör Magnus Nygård vid Trafikverket, enligt ett pressmeddelande.

Åren 2020-2021 förbättras resten av plankorsningarna på listan, vilket uppskattas minska antalet plankorsningsolyckor med 35 under tio års tid.

Vid Trafikverket pågår också ett projekt för att utreda om tågpositionering som baserar sig på satellitnavigering kunde användas för att varna för annalkande tåg. Utredningen blir klar i maj.

Källa: HBL