Trafikverket förbättrar säkerheten vid plankorsningar

Bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar kommer att bytas ut i hela Sverige till modernare teknik som ger en säkrare trafikmiljö. I helgen kopplades den första pilotanläggningen in vid Sjögatan i Luleå.

De nya bommarna, och ljud- och ljussignalerna kommer att bidra till att färre personer chansar och riskerar att skadas eller förolyckas vid plankorsningar.  Vid gång- och cykelvägar blir ”bomkjolar” standard, och det blir lättare att sätta stängsel vid bommarna. På så sätt hindras gående och cyklister från att krypa under bommar eller smita bredvid dem.

Tekniken för dagens anläggningar fungerar trots att den är gammal. Men det är brist på reservdelar och personal med rätt kompetens. Anläggningarna håller på att passera sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. De nya är även miljövänligare, eftersom de innehåller mindre miljöfarliga ämnen än tidigare anläggningar.

– Det här är bara början, säger Daniel Schwartz, som ansvarar för installationen. Vi kommer successivt att byta omkring 100 skydd per år under 25 års tid.

Trafikverket har omkring 6 500 plankorsningar över hela landet där bilar, cyklister och gående passerar över järnvägen. 2 770 av dessa har aktiva skydd med bommar och ljud- och ljussignaler. Det kallas internt inom Trafikverket vägskyddsanläggningar.

2020 kommer åtta pilotanläggningar att kopplas upp i olika delar av Sverige. Tanken med piloterna är att samla erfarenhet från driften av dem, vilket Transportstyrelsen kräver. Därefter startar det storskaliga utbytet.

Genom att ersätta den gamla utrustningen med elektronik och datorer förenklas underhållet och blir billigare. Anläggningen kan övervakas på distans och själv larma när lampor går sönder eller bommar bryts av. Platsbesök med bil kommer inte att behövas i lika stor utsträckning.