MP-politiker: ”Trängsel är kollektivtrafiken största utmaning”

Foto: Christer Wiik

”Igår gick centerpartiet ut och sa att de vill lägga miljarder på nya motorvägsprojekt, samtidigt som de inte har pengar till denna viktiga satsning på självkörande tåg. Det är ett svek mot klimatet och mot resenärerna som får fortsätta åka som packade sillar” Det säger Tomas Eriksson gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.  Miljöpartiet kräver i en motion som nu lämnas in till landstingsfullmäktige att projektet med självkörande tåg i tunnelbanans röda linje återupptas.

Stockholmsregionen växer med ungefär 30 000 personer varje år. Det märks i kollektivtrafiken. Bara på röda linjen sker över 500 000 resor per dag. Det är ofta trångt och trängre kommer det bli. ”Om tio år kommer det vara minst 50 000 resor fler om dagen. Betydligt fler om vi ska klara klimatmålen. Samtidigt har alliansen stoppat satsningen på självkörande tåg på röda linjen som kan öka avgångarna radikalt”, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

Partiet kräver i en motion som nu lämnas in till landstingsfullmäktige att projektet med självkörande tåg i tunnelbanans röda linje återupptas.
-Det är en nödvändig framtidssatsning. Trängsel är kollektivtrafiken största utmaning och det resenärerna stör sig mest på. Och med alliansens politik kommer den bara att bli värre för resenärerna, säger Tomas Eriksson.

Det var inte länge sedan det fanns en majoritet för att införa självkörande tåg på röda linjen. Men efter att landstinget i slutet av 2017 hävde avtalet med Ansaldo om att införa självkörande tåg på röda linjen så har alliansen dragit i nödbromsen på hela satsningen.

Nu vill Miljöpartiet att satsningen på automatisering återupptas med en ny leverantör samt utökas till att i framtiden omfatta hela tunnelbanesystemet. Om det införs på röda linjen blir det enkelt att anpassa och öka trafiken efter behoven de kommande 30 åren.

-Trängseln är värst på röda linjen men även gröna linjen i söderort är hårt belastad i rusningstrafik. Med självkörande tåg på röda linjen skulle vi kunna öka antalet tåg i rusningstrafik från dagens 24 tåg till maximalt 36 tåg i timmen. Det betyder alltså mer än ett tåg varannan minut, säger Tomas Eriksson.

Självkörande tåg är inte science fiction utan finns i ett 30-tal städer i världen, bland annat i Köpenhamn, London och Peking.
-En snabbt växande stad behöver den kapacitet och ökad trygghet självkörande tåg ger. Den största vinnaren är dock klimatet eftersom fler kan välja kollektivtrafiken, säger Tomas Eriksson.

Fakta om kapacitetsbristen på röda linjen
Röda linjen är idag i fråga om antalet resenärer och kapacitet i dess centrala del att jämföra med Paris linje 1 och Londons Northern Line. Varje dag genomförs över 500 000 resor på röda linjen, vilket motsvarar transport av befolkningen i en stad av Göteborgs storlek.
Stockholmsregionen växer och beräknas något år efter 2040 ha en befolkning på 3 miljoner vilket generellt sett medför ytterligare transportbehov i kollektivtrafiken med ca 1 % per år. För att möta detta ökande behov behövs automatiseringen av röda linjen. Om antalet resor på röda linjen ökar med 1% per år, vilket är en blygsam beräkning, innebär det en ökning med ca 5000 resor dagligen. Det innebär att ca 552 000 dagliga resor kommer att ske om 10 år och en ökning med 24% i antalet dagliga resor till år 2040.  
Källa: Miljöpartiet