Tamsons: ”Bättre tillgänglighet på gång i SL-trafiken”

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting. Foto: Moderaterna 

Nu satsas på ett nytt och bättre system för utrop i tunnelbanan samt ny läs- och hörbar trafikinformation på lokalbanorna. Det är ytterligare ett viktigt steg i tillgänglighetsarbetet för att bättre och tydligare nå ut med nödvändig och snabb information till alla resenärer i kollektivtrafiken.

- Tillgänglighet är en viktig del av SL-trafiken. Nu fortsätter satsningen för förbättrade utropslösningar, ett nytt högtalarsystem i tunnelbanan samt ny läs- och hörbar trafikinformation på lokalbanorna i länet, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Utropssystemet ska förbättras med bland annat processorer som ska förtydliga talet och nya bullermikrofoner som ska känna av bullernivån i stationsmiljön. En viktig del i att hela tiden arbeta för bättre trafikinformationen för resenärerna.

- Tack vare mikrofonerna kommer utropsljudets nivå automatiskt att justeras i förhållande till störande ljud. Med hjälp av nya högtalare riktas ljudet bättre i tunnelbanan, vilket gör det lättare att uppfatta vad som sägs. Dessutom minskar eko och rumsreflektioner, säger Fredrik Wallén (KD), ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

Förutom att det ska bli lättare att uppfatta vad som sägs i de nya högtalarna ska det efter att systemet är installerat även bli möjligt att bättre kunna anpassa det efter framtida behov vilket ger lösningen en längre teknisk livslängd.

- I dag ser vi att många fler personer med funktionsnedsättning kan resa med tunnelbana, pendeltåg, buss och lokalbana än för runt 10 år sen. Ett arbete vi måste fortsätta för att alla ska kunna ta del av samhället på lika villkor, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Ytterligare en tillgänglighetsanpassning som ska göras är installeringen av läs- och hörbar trafik- och störningsinformation för resenärer med bland annat nedsatt syn eller hörsel. Stora delar av SL-trafiken är redan utrustad med det, men ca 80 procent av lokalbanestationerna saknar just talad information.

Fakta
SL har prioriterat att installera såväl hör- som läsbar trafik- och störningsinformation på trafikslag med högre turtäthet och fler resenärer samt en större komplexitet i linjerna. Nu har turen kommit till lokalbanorna. Vid stationer med relativt många påstigande kommer informationen att komma automatiskt (som på tunnelbanan), och på stationer med färre påstigande behöver resenären trycka på en så kallad "pratorknapp" som kommer att installeras på samtliga stationer. Knappen ska placeras på samma sätt vid varje station så att den blir lätt att hitta.