Budgivningskonsortium grundat för Kuala Lumpur - Singapore-sträckan

Budgivningsprocessen inför byggandet av en spårbunden höghastighetssträcka mellan Kuala Lumpur – Singapore har inletts. Bilden visar en av de tilltänkta nya stationerna i Singapore. Bild: MyHSR
Under året 2016 tecknade Malaysia och Singapore ett avtal om att de två länder skall bygga tillsammans järnväg för höghastighetståg mellan Kuala Lumpur och Singapore. Linjen förväntas att bli klar i slutet av 2026. Foto: Wikipedia: kredit: Johorean Boy

Alstom, italienska FS Group, George Kent, Porr och Siemens bildade ett konsortium den 12 februari för budgivningsprocessen inför byggandet av spårbundna höghastighetssträckan mellan Kuala Lumpur – Singapore.

Företagen underrättade i ett gemensamt meddelande om att konsortiet ser sig som ett ytterst starkt team, som kombinerar europeisk teknik och projektkunnande med den bästa lokala kompetensen.

Siemens och Alstom besitter "decennier av tekniskt ledarskap" ifråga om höghastighetståg och utveckling av komplexa PPP-projekt.

FS bidrar med "värdefull kompetens inom järnvägsverksamhet och har lämnat ett stort globalt fotavtryck, George Kent har "betydande" erfarenhet av järnvägsprojekt och "stark lokal kunskap", medan Porr erbjuder "toppmodern spårteknik".

- Vi vill underlätta tekniköverföring och maximera lokala verksamheter, resurser och humankapital i linje med Malaysias strävan att utveckla en elastisk och levande järnvägsindustri, sade George Kents CEO Tan Kay Hock.

- Alstom, med sin kompetens inom komplexa höghastighetsprojekt, har granskat noga detta anbud och kommer att leta efter de bästa partnerskapen lokalt och internationellt för att kunna erbjuda den förträffligaste lösningen för Singapore och Malaysia, säger Jean-Francois Beaudoin, vice vd för Alstom Asien-Stillahavsområdet.

Beaudoin tror att konsortiet består av ett kraftfullt och kompetent team som är i stånd att att ta itu med uppdraget.

- Vi gör detta med de bästa europeiska järnvägsbolagen och George Kent som vår lokala partner, sade Alstoms Asienchef.

Chefen för Siemens Mobility Asia Pacific, Michel Obadia, sade på sitt företags vägnar att Siemens är "en pålitlig partner för båda dessa länder genom att bidra till deras centrala infrastrukturutveckling och tekniköverföring under många år.”

Filippo Scotti, vice vd för internationella marknader vid FS-gruppen, konstaterade att konsortiet förmår att " bidra med stor teknisk och innovativ erfarenhet och expertis".

Källa: Railway Gazette