SNCF vill omstrukturera höghastighetsverksamheten

Enligt SNCF:s VD Rachel Picard förväntas förändringarna minska driftskostnaderna med mellan 20 och 30 procent. Foto: SNCF

Franska järnvägsoperatören SNCF planerar att omstrukturera koncernens höghastighetsverksamhet under de närmaste tre åren. SNCF vill förbättra tågbeståndets utnyttjandegrad och underlätta reduceringen av företagets äldsta tågsätt av typ TGV. 

Enligt SNCF:s VD Rachel Picard förväntas förändringarna minska driftskostnaderna med mellan 20 och 30 procent. I samband med presentationen av omstruktureringsplanen den 8 januari betonade hon att SNCF måste minska företagets kostnader för att bli mer konkurrenskraftigt gentemot andra konkurrenter, däribland lågprisflygbolag, fjärrbussar och på grund av ofördelaktiga ruttdelningsprogram.

En effektivare nationell aktör kan också avskräcka potentiella rivaler från att komma in på den franska järnvägsmarknaden när den öppnas för konkurrens från och med den 2021, förklarade Picard.

SNCF har börjat utvidga sitt Ouigo-lågprissänkningskoncept till fler linjer och förväntar därmed att denna åtgärd kan potentiellt ge cirka 25 procent av långdistansmarknadens intäkter.

Picard berättade för Railway Gazette i slutet av förra året att SNCF bör utnyttja de erfarenheter man har vunnit genom Ouigo – konceptet för att kunna höja effektiviteten i resten av höghastighetsområdet.

Ouigo - konceptet är avhängigt av intensivt utnyttjandet av en mycket liten engagerad tågflotta, och Picard anser att det borde vara möjligt att öka den tiden som TGV- tågsätt är i trafik från i genomsnitt 8 h till 10 h per dag.

Detta skulle uppnås genom en radikal omstrukturering av både tidtabeller och diagram för tågsätt. Tjänsterna skulle börja tidigare och sluta senare, medan fler tåg skulle betjänas över natten istället för under dagen.

Som ett exempel föreslog Picard att det skulle vara möjligt att köra Paris - Lyon-tjänsten med 19 dagliga tåg, jämfört med 24 idag.

- Potentialen är enorm, förklarade hon. - Vi planerar att minska TGV-flottan från 400 till 300 uppsättningar. Vi vill erbjuda samma service med en fjärdedel färre tåg. Mindre rullande materiel innebär mindre investeringar och lägre underhållskostnader, sade Picard i en intervju.

Förbättrat utnyttjande skulle göra det möjligt för SNCF att dra tillbaka sina kvarvarande PSE- och Atlantique-tågsätt, som är cirka 35 år gamla, utan att behöva köpa ersättningar till en kalkylerad kostnad på 35 miljoner euro. Det skulle ge operatören en mer tekniskt homogen flotta, dominerad av de olika typerna av TGV Duplex.

Överläggningar med lokala och regionala myndigheter om tidsplanens omstrukturering förväntas starta inom kort. Detta kan bli kontroversiellt på grund av lokala medier som förutspår att vissa stationer kan förlora sina TGV-tjänster som en del av förändringarna.

Effektivitetsbesparingarna förväntas sänka SNCF: s kostnader för pågående åtaganden med 2,5 miljarder euro framtill 2020, beräknat från 2016.

Källa: SNCF