Frankrike: SNCF, Bombardier och regioner lanserar projektet "TER med batterier"

Denna konvertering innebär att tågets två dieselmotorer ersätts med batterier som laddas när enheterna är under en elektrifierad spårsektion eller när tåget bromsar, vilket minskar dess miljöpåverkan. Illustration: Bombardier

Tågoperatören SNCF Voyageurs, Bombardier Transport och franska regionerna Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie och Provence-Alpes-Cote d'Azur, börjar testa batteridrivna TER-tåg för att minska koldioxidutsläppen från fransk järnvägstransport.

Målet är att byta ut dieselmotorerna i bi-mode AGC-tåg inför starten av en elektrisk drift senast 2023. Detta ambitiösa projekt kräver en total investering på mer än 38 miljoner euro.

Regionerna Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie och Provence-Alpes-Cote d'Azur ansvarar finansiellt för vardera 5,4 miljoner euro.

SNCF satsar 6 miljoner euro och Bombardier 5,5 miljoner euro. Omvandlingsarbetet av de första fem enheter börjar i slutet av 2021 vid Bombardiers fabrik i Crespin, i regionen Hauts-de-France.

Målet med detta pilotprojekt är att köra valideringstester fram till 2022, som sedan gör det möjligt att få nödvändigt godkännande så att denna nya typ av tåg kan tas i drift i Frankrike senast 2023. Batteridrivna AGC kommer då att användas på följande linjer:

 • Lyon - Bourg-en-Bresse,

• Abancourt - Beauvais - Creil,

• Bordeaux - Mont de Marsan,

• Bordeaux - Le Verdon,

• Bordeaux - Saint Mariens, Nîmes - Le Grau du           

   Roi och

• Marseille - Aix.

 Projektet "AGC-batterier" är avsett att göra det möjligt för de befintliga tågen att omvandlas till "gröna" utan ytterligare järnvägsinfrastruktur.

Att använda batteriet för att komplettera luftledningen under acceleration kommer också att förbättra transporterna robusthet.

Räckvidden för batteridrift är minst 80 kilometer och en energireserv gör det möjligt att kompensera för eventuella driftsproblem. Litiumbatterier har tio års garanti.

Detta projekt är en del av ett lösningspaket som i slutändan gör det möjligt att befria de icke-elektrifierade delarna av linjenätet från diesel.

 Experimentet gör det möjligt att fastställa förutsättningarna för ett senare, mer omfattande uppdrag.

 Projektet är en del av "Planeter" -planen som går ut på att minska koldioxidutsläppen hos SNCF:s TER-tåg av typ Voyageurs. Rullande materiel är ett av de viktigaste arbetsområdena i denna plan, som är helt integrerad med AGC-batteriprojektet.