Nyköpings kommun på kollisionskurs med Trafikverket angående Skavsta

Nyköpings nuvarande station. Staden kommer att få en ny järnvägsstation i samband med Ostlänken. Foto: Christer Wiik  

Trafikverket har nu lämnat sitt ställningstagande till regeringen om bibana Skavsta-Nyköping i projekt Ostlänken. Myndigheten har beslutat om en kortare bibana, samt att Skavsta station placeras på bibanan, istället för på höghastighetsbanan. Nyköpings kommun har däremot varit emot detta förslag hela tiden och står fast vid att avsiktsförklaringen med Trafikverket om att en station på huvudbanan ska gälla. Trafikverket lämnar nu över frågan till regeringen som kommer att fatta ett avgörande beslut i frågan.

– En station på en kort bibana ger bättre kapacitet för både höghastighetståg och regionaltåg. Valet att gå vidare med en bibana och en station på bibanan innebär att fler tåg kan stanna både i centrala Nyköping och vid Skavsta, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström (S) är av en annan åsikt:
- Vi tycker inte att det här är ett bra beslut för regionen och transportsystemet i Stockholm/Mälardalen, säger Urban Granström. Vi har inte ändrat våra tidigare ställningstaganden och vill fortfarande att stationen ska vara placerad på huvudbanan i direkt anslutning till flygplatsen.
Källor: Trafikverket, Nyköpings kommun