Region Uppsala möter SJ för att diskutera pendeltrafiken

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Uppsala. Foto: Region Uppsala

Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala bjuder in ledningen för SJ och Trafikverket till sitt nästa sammanträde. Man vill ha svar på frågor om SJ:s tågtrafik på sträckan Uppsala-Stockholm.

– Under de senaste månaderna har resenärerna drabbats av färre avgångar, inställda tåg, färre sittplatser och förlängd restid. Det är en allvarlig situation, som hotar jobb och fortsatt tillväxt. Vi riskerar också att resenärerna tröttnar och tar bilen i stället. Vi vill ha en redovisning av läget och vilka åtgärder som kan vidtas, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande för kollektivtrafiknämnden.

I inbjudan redogör Region Uppsala för sin bild av problemen i tågtrafiken under hösten och vintern.

I oktober introducerades den nya pendlarbiljetten Movingo, som inkluderar både regionaltåg och lokaltrafik. Detta har lett till ett ökat antal resenärer. Samtidigt som Movingo infördes beslutade SJ att inte längre tillåta pendlare att åka med InterCity-tåg. Sedan i december körs också vissa avgångar under rusningstrafik med dubbeldäckare, som har färre sittplatser jämfört med de tåg som tidigare användes.

– Trängseln på tågen har ökat kraftigt och resandemöjligheterna har begränsats. När man ovanpå det ställt in avgångar beroende på trasiga tåg, nedrivna kontaktledningar, trasiga växlar och fel på signalsystem, har läget förvärrats ytterligare.

I inbjudan lyfts det fram att sträckan Uppsala-Stockholm är en av de viktigaste och mest trafikerade sträckorna i landet.

– Region Uppsala har tillsammans med andra aktörer intensivt arbetat för att utöka spårkapaciteten, och det finns nu med i det kommande förslaget till nationell plan. Detta kommer att ge förbättringar på längre sikt, men vi behöver också hantera situationen här och nu. Vi har många tusen resenärer varje dag mellan Uppsala och Stockholm, och de behöver kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar.

– Det är ofrånkomligt att det ibland kan uppstå störningar, men när det inträffar är det mycket viktigt att det finns beredskap att minimera störningarna, återställa trafiken fortast möjligt och hålla resenärerna informerade, säger Bertil Kinnunen.

Inbjudan avslutas med två frågor:

* På vilket sätt kan det tillskapas fler sittplatser för pendlarna mellan Uppsala och Stockholm?

* Hur undviker vi driftsstopp som leder till inställda och försenade avgångar samt längre restid?