Alstom testar automatiserade godståg i Nederländerna

Instrumentpanel i ett EMU-tåg av typ MTR SP1950, som kan köra med ATO. Foto: Wikimedia, kredit: WING

Ett tåg, som snart kommer att köra ca 100 kilometer utan styrintervention, utgör en del av Alstoms första test med ett automatiserat och ovanjordtrafikerande godståg, meddelade den franska tågtillverkaren.

Testserien genomförs i Nederländerna under 2018 som en del i ett avtal med nederländska infrastrukturoperatören ProRail och Rotterdam Rail Feeding (RRF), meddelade Alstom.

Tåget kommer att åka från Rotterdams hamn till CUP Valburg i östra delen av Nederländerna.

- ATO-systemet, som automatiserar förarens arbetsuppgifter medan han/hon övervakar händelseförloppet, har redan introducerats på tunnelbanesystem och kan minska energiförbrukningen genom att tågen körs jämnare och med närmare intervaller, säger Alstom.

- Automatiserade tåg är på innovationsagendan i flera länder, säger Alstoms Senior Vice President i Europa, Gian-Luca Erbacci.

Alstom har lanserat ATO på mer än hundra tunnelbanelinjer sedan 1970-talet och år 2017 installerade företaget detta system i RER-A dubbeldäckare, som tjänstgör inom Paris förortstrafik.

Källa: Alstom