Stockholm står värd för världens största mässa inom kollektivtrafik

Den 9 -12 juni 2019 står Stockholm värd för UITP Global Public Transport Summit, en av världens största kongresser som berör kollektivtrafik.  Foto: Christer Wiik
Elhybridbuss i Stockholm. Under UITP-kongressen kommer en mängd nya tekniska lösningar inom kollektivtrafiken att presenteras. Foto: SL
UITP-kongressen 2019 kommer att ta plats i Stockholmsmässan, som också är en av medarrangörerna. Foto: Stockholmsmässan

Under fyra sommardagar 2019 kommer världens blickar riktas mot den svenska huvudstaden. Under parollen ”The Art of Public Transport” ska Stockholm stå värd för ett av de största kollektivtrafikeventen i världen: UITP Global Public Transport Summit.

UITP, med huvudsäte i Bryssel, är en världsomspännande branschorganisation för all kollektivtrafik, med 1 300 medlemmar, fördelade över 92 länder. Många av världens kollektivtrafikaktörer deltar i branschorganisationens världskongress som äger rum vartannat år växelvis mellan kontinenterna. 2017 års kongress ägde rum i Montreal och två år innan dess tog den plats i Milano.

Bred branschorganisation
- UITP inrymmer allt ifrån trafikhuvudmän, beställare, myndigheter, fordons-  och teknikleverantörer till trafikoperatörer och det är både privata och offentliga bolag samt nationella och regionala myndigheter, säger Jens Plambeck, chef strategisk utveckling på trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, en av arrangörerna bakom UITP-kongressen den 9 -12 juni  2019.

SLL är dragkrok
Stockholms läns landsting, SLL, har huvudansvaret för värdskapet med stöd av Stockholms stad, Svensk Kollektivtrafik samt Stockholmsmässan. Det är också i den sistnämnda som UITP-arrangemanget kommer att äga rum hos.
Över 30 städer anmälde sitt intresse för värdskap för evenemanget 2019 och i finalronden lyckades Stockholm ta hem värdskapet i hård konkurrens från Birmingham respektive Barcelona. Stockholm har dock varit värd för UITP:s världskongresser vid tre tidigare tillfällen, åren 1896, 1949 och 1991.
 

Nordiskt samarbete
Hösten 2017 hade planeringen av Stockholmskongressen kommit igång ordentligt. Plambeck understryker att det är många aktörer som samverkar kring arrangemanget.
- Stockholm står i fokus, men vi vill här passa på att marknadsföra hela Sverige och Norden. Vi har därför knutit an ett nära samarbete med SL:s motsvarighet i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Reykjavik. Även studiebesöken, technical visits, kan övervägas att erbjudas till andra nordiska städer än Stockholm, poängterar Plambeck.

Program under bearbetning
UITP-kongressen består både av en utställningsdel och en seminariedel och då kollektivtrafiksektorn minst sagt är ett brett fält, försöker man få till en bra balans mellan skilda teknik- och trafikslag både bland utställarna och hos föreläsarna.
- Vi står med öppna armar och tar emot goda idéer, säger Plambeck.
Men det brådskar på. Redan nu i vår förväntas UITP släppa en preliminär version av UITP-programmet. Ett färdigt program ska börja marknadsföras och distribueras i slutet av 2018.

Text: Christer Wiik
 

 

 

 

(Huvudentre)
UITP-kongressen 2019 kommer att ta plats i Stockholmsmässan, som också är en av medarrangörerna. Foto: Stockholmsmässan

 

(Elhybridbuss)
Elhybridbuss i Stockholm. Under UITP-kongressen kommer en mängd nya tekniska lösningar inom kollektivtrafiken att presenteras. Foto: SL

(Jens)
Jens Plambeck, chef strategisk utveckling på trafikförvaltningen Stockholms läns landsting. Foto: SLL