Västlänken: Kontrakt klart om Korsvägen

NCC bygger station Korsvägen Västlänken. Bild: White Arkitekter

NCC i konsortium med Wayss & Freytag har nu ingått avtal med Trafikverket om byggnationen av etapp Korsvägen Västlänken i Göteborg. Uppdraget omfattar en pendeltågstation under jord samt cirka 3,2 kilometer tågtunnel.

Trafikverket har lagt stor vikt på så kallade mjuka parametrar, som förmåga att interagera och implementera, i sitt tilldelningsbeslut. I rena kronor var konsortiets erbjudande en kvarts miljard högre än närmaste konkurrent, men efter en samlad bedömning ansågs NCC och Wayss & Freytag Ingeniurbau AG erbjudande som det ekonomiskt bästa.

– Att vi har fått uppdraget att bygga Korsvägen är mycket glädjande och visar att NCC och vår organisation är konkurrenskraftiga i projekt av den här storleken. Korsvägen är en viktig knutpunkt i Göteborgs kollektivtrafiknät och stationen kommer bidra till en ökad tillgänglighet till området, säger Nils Bjelm, Divisionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Det totala uppdraget består av att bygga Västlänkens tunnel från Landala, via Körsvägen, Örgryte/Jakobsdal till Almedal, totalt 3,2 kilometer tunnel, samt stationen Korsvägen. Stationen kommer att ha tre uppgångar och byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Byggstart är planerad till våren 2018 och beräknas sluta 2026.

– Vi har stor kännedom om de stora uppdragen i Göteborgsområdet och det är en stor fördel att komma in tidigt i dessa projekt. Vi kommer att ha ett nordiskt samarbete inom NCC för den här byggnationen där vi bland annat kommer att ta in specialistkompetens från avdelningen ”Nordic Large Projects”, säger Per Kinell, avdelningschef vid NCC Infrastructure.