Green Cargo i Hallsberg fick ministerbesök

Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo

Nyligen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth, tillsammans med representanter från Region Örebro län, Scandfibre Logistics och Trafikverket vårt huvudkontor i Hallsberg för att få se navet i godstransportsverige. Värd för besöket var vår planeringsdirektör Patrik Saxvall.

Vår planeringsdirektör Patrik Saxvall, gav Green Cargos perspektiv på utvecklingen av gods på järnväg. Han berättade att om vi ska nå regeringens mål om minskade utsläpp måste miljöanpassade transporter få bli konkurrenskraftiga och överföring av gods till järnväg är det kraftfullaste sättet att minska klimatpåverkan från en transport.

– Det måste löna sig för näringslivet att flytta godstransporter från väg till järnväg. Här är det angeläget att konkurrensvillkoren för godstransporter på järnväg är goda. Idag arbetar järnvägstransportörer i motvind eftersom banavgifterna fortsätter att höjas kraftigt. Våra politiska beslutsfattare har ett stort ansvar till att skapa jämna konkurrensvillkor på transportmarknaden, säger Patrik Saxvall.

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande pratade om Örebro län och Hallsberg som navet i godstransportsverige, Mats Erkén, VD på ScandFibre Logistics, berättade om varför hans logistikföretag fokuserar på transporter via järnväg och Anders Björnsson, utredare på Trafikverket, pratade om Hallsberg rangerbangårds strategiska roll för svenska godstransporter.
Besöket avslutade med ett besök på rangerbangården tillsammans med Erik Sköldqvist, gruppchef på bangården.