Indiska järnvägar förenar fyra storstäder med höghastighetsspår

2:a klassvagn på ett vanligt indiskt tåg i provinsen Rajasthan i västra Indien. Foto: Markku Björkman

Indiska järnvägar planerar att förbinda storstäderna Delhi, Mumbai, Chennai och Kolkata med hjälp av ett modernt linjenät för höghastighetståg.

Efter att Salil S Parekh utsågs till indiska järnvägarnas nye VD har bolaget presenterat ett ytterst ambitiöst projekt, som går ut på att utvidga Indiens järnvägsnät så att landets fyra största städer; Delhi, Mumbai, Kolkata och Chennai förenas med ett nätverk där tågen är kapabla att färdas med hastigheter på minst 160 kmph, jämfört med nuvarande 88-90 kilometer i timmen.  

Myndigheterna har beslutat om att trafiken längs de nya sträckorna mellan de fyra storstäderna kommer att öppnas på Indiens 75: e självständighetsdag den 22 augusti 2022. Projektet, som kallas för ”Golden Quadrilateral”, kommer i huvudsak att bli ett 10 000 kilometer långt järnvägsnät för så kallade halvhastighetståg.

Indiska järnvägar håller redan på att ta fram en plan för mammutprojektet som förbinder Delhi-Mumbai, Delhi-Howrah, Delhi-Chennai, Chennai-Howrah, Chennai-Mumbai och Howrah-Mumbai.

- Vi håller på att slutföra planen och vi kommer att färdigställa projektet före augusti 2022 så att firandet kan sammanfalla med Indiens 75 års jubileum av landets självständighet. Allt beror dock på hur vi lyckas uppfylla alla tidsfrister som fastställs för projektet, rapporterade nyligen en av järnvägsbolagets högre tjänstemän för tidningen Times of India.

Projektet har utvärderats av landets transportministerium, NITI Aayog och nu återstår bara regeringens godkännande. Enligt agenturrapporterna ingick sträckorna Delhi-Mumbai och Delhi-Howrah redan i budgeten för kalenderåret 2017-2018.

Enligt järnvägsbyråns rapporter kommer styrelsen sannolikt att slutföra en detaljerad kostnadsberäkning för rutterna senast den 31 december i år.