VR Groups Sr3-ellok införs enligt plan

Foto: VR Group

Har utvecklats för finländska förhållanden

VR Groups Sr3-ellok möjliggör nya, effektiva verksamhetsmodeller inom godstrafiken. Den nya arbetshästen med sina mångsidiga egenskaper har tagits i bruk bland annat vid cellulosatransporter från Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski till Nordsjö hamn.

– Vi har kunnat införa de nya Sr3-loken, som även kallas för Vectron, i kommersiell trafik enligt tidsplanen. De tio första elloken övergår från Siemens till VR Groups ägo under maj–juni. De har genomgått ett omfattande testprogram, berättar VR Groups trafikchef Petri Auno.

Sr3-elloket har utvecklats för finländska förhållanden och den finländska industrins behov. Det lämpar sig för både den tunga godstrafiken och den snabba passagerartrafiken. Den effektiva arbetshästen kan dra ett godståg på över 2 000 ton. Lokets mångsidiga egenskaper har från första början utnyttjats vid nya transportlösningar.

Utöver en elmotor har det nya Sr3-loket även två dieselmotorenheter, med hjälp av vilka loket kan gå på korta banavsnitt som inte är elektrifierade samt på hamn- och fabriksspår. Dessutom har loket radiostyrningsutrustning, vilket gör det möjligt för föraren att styra loket utifrån och arbeta självständigt utan den övriga bangårdspersonalen.

– Lokets mångsidiga egenskaper möjliggör nya, konkurrenskraftiga logistiklösningar. Transportkedjan kan skötas från början till slut med hjälp av ett och samma lok då separata diesellok inte behövs. Detta sparar tid i och med att vissa arbetsfaser försvinner. För kunden innebär detta logistisk effektivitet, konstaterar

Utöver en elmotor har det nya Sr3-loket även två dieselmotorenheter, med hjälp av vilka loket kan gå på korta banavsnitt som inte är elektrifierade samt på hamn- och fabriksspår. Dessutom har loket radiostyrningsutrustning, vilket gör det möjligt för föraren att styra loket utifrån och arbeta självständigt utan den övriga bangårdspersonalen.

– Lokets mångsidiga egenskaper möjliggör nya, konkurrenskraftiga logistiklösningar. Transportkedjan kan skötas från början till slut med hjälp av ett och samma lok då separata diesellok inte behövs. Detta sparar tid i och med att vissa arbetsfaser försvinner. För kunden innebär detta logistisk effektivitet, konstaterar Tero Kosonen, försäljnings- och marknadsföringschef för järnvägslogistik vid VR Transpoint.

VR Groups mål är att förbättra energieffektiviteten inom passagerar- och godstrafiken på järnvägarna med 20 procent fram till år 2020. Inom järnvägslogistiken är ett av de viktigaste sätten att förbättra energieffektiviteten att öka andelen eldrift. De nya Sr3-elloken bidrar till att uppnå detta mål. Användningen av ellok i stället för diesellok minskar även utsläppen och bullret. Över 76 procent av godstågen drivs redan med el som produceras med förnybar vattenkraft.