VR Groups omsättning sjönk under första halvåret 2020

VR:s linjenät i södra Finland. Bild: VR

Finländska tågoperatören VR:s omsättning sjönk med 18,7 procent under årets första sex månader. Det svaga delårsresultatet påverkades av coronaepidemin, uppger bolagsgruppen.

VR Group gör en rörelseförlust på 19,5 miljoner euro under första halvåret. I fjol gjorde bolaget en rörelsevinst på 235 miljoner euro under samma tidsperiod.

– Coronakrisen inverkade dramatiskt på tillväxten inom fjärrtrafiken under våren. Som en följd av krisen sjönk antalet resor med 90 procent, säger VR:s verkställande direktör Rolf Jansson i ett pressmeddelande.

I fjärrtrafiken registrerades över tre miljoner färre resor under första halvåret i jämförelse med fjolårets statistik. Nedgången inom frakttjänsterna var inte lika dramatisk. Dotterbolaget Transpoints fraktvolymer minskade med 1,7 procent jämfört med fjolårets siffror.

Den inhemska turismen har förbättrat VR:s kassaflöde i juli och augusti, men trafikmängderna är fortfarande mindre än i fjol, vilket påverkar årets rörelseresultat negativt, rapporterar VR Group.