" VR fruktar inte konkurrens"

Tolstoi-tågets sovvagn i Helsingfors. Transporterna mellan Finland och Ryssland öppnades för konkurrens redan vid årsskiftet. Foto: VR

Finländska järnvägarnas passagerartrafik öppnas upp för konkurrens. Hitintills har passagerartrafiken i Finland bedrivits av tågoperatören VR. Konkurrensen är ett krav som ställs i EU:s fjärde järnvägspaket.

- VR fruktar inte konkurrens, tvärtom, säger vd Rolf Jansson till den finländska dagstidningen Hufvudstadsbladet. Enligt honom är det avgörande att alla aktörer har samma förutsättningar från början och att konkurrensutsättningen är väl planerad och transparent.

Avregleringen kommer att ske stegvis och inleds i lokaltågstrafiken Helsingforsregionen. Enligt landets kommunikationsministerium kommer passagerarna att märka av de första konkreta förändringarna i och med avregleringen i början av 2020-talet.

År 2026 är det meningen att hela landet ska omfattas av konkurrensutsättningen.

Finländska tågoperatören VR omsatte i 2016 1,2 miljarder euro och visade en rörelsevinst på drygt 43 miljoner euro. Godstågstrafiken i Finland har varit öppen för konkurrens sedan 2007.  Transporterna mellan Finland och Ryssland öppnades för konkurrens vid årsskiftet.

Jansson säger till HBL att VR har en stark position i passagerartrafiken i dagsläget och att ”det ger en bra utgångspunkt när konkurrensen börjar”.

Konkurrensen om passagerartransporterna i Finland är redan hård. Bussar och bilar tävlar med tågen på kortare sträckor som till exempel i Tammerfors. Men i år har VR för första året på länge upplevt något som Jansson betecknar som en otrolig tillväxt. Årets två första kvartal ökade koncernens omsättning med 7 procent trots sänkta biljettpriser. Under perioden januari-september var tillväxten i fjärrtrafiken 8 procent och lönsamheten var bra. Jansson ser fram emot ett rekordår för VR:s del.

Källor: HBL/Yle