Alstom uppgraderar signalsystem i Argentina

Foto: Fernando Martello/Wikimedia Commons

Alstom har tecknat ett kontrakt värt över 10 miljoner euro om att uppgradera signalsystemet på en tåglinje, Sarmiento, i Argentinas huvudstad Buenos Aires.

Efter en internationell offentlig upphandling fick Alstom, som underleverantör till Constructadore Pose, uppdraget att tillhandahålla tekniska lösningar för att installera signalrum med elektromekanisk sammankoppling. Projektet beräknas vara klart inom 30 månader.

Sarmiento-linjen är en av sju tåglinjer i Stor-Buenos Aires och det nya signalsystemet kommer att installeras på fyra stationer.

Upphandlingen är en del av trafikhuvudmannen Trenes Argentinos Infraestructuras plan att anpassa signalsystemen och installera ett automatiskt bromssystem (ATS) i Argentina,  en investering på 237 miljoner euro som sträcker sig fram till och med 2019.