Alstom bygger 10 ellok av typ AZ4A för Azerbajdzjan

Nya lok för Azerbajdzjan. Vid avtäckningenav det första loket, sade ADYs vice ordförande Hijran Valehov, att dessa nya lok utgör ett viktigt steg när det gäller moderniseringen av företagets lokomotivflotta. Foto: Alstom

Det första av tio beställda eldrivna Prima M4 lokomotiv för Azerbajdzjans statsägda järnvägsbolag ADY föreställdes på Alstoms Belfortfabrik i Frankrike den 9 oktober.

Vid avtäckningen sade ADYs vice ordförande Hijran Valehov, att dessa nya lok utgör ett viktigt steg när det gäller moderniseringen av företagets lokomotivflotta.

Alstom bygger sammanlagt 10 stycken lok av typ AZ4A för passagerartrafik inom ramen av ett kontrakt som undertecknades av ADY den 12 maj 2014. AZ4A är en del av tillverkarens Prima M4- serie, anpassad för att uppfylla ADYs specifikationer och spårvidd, som ligger på 1 520 mm vid GOST-standarder.

Dessa lok kommer upp på en max hastighet på 160 km i timmen med en kapacitet på 3 kV DC på landets nord-sydliga-järnvägskorridoren och med 25 kV 50 Hz elkraft på den öst-västra korridoren.

AZ4A- loken är byggda för att kunna erbjuda längre intervaller mellan service och användning än de äldre ADY lokomotiven, med lägre energiförbrukning och underhållskostnader.

Källa: Alstom