Så fokuserar Strukton Rail på hållbarhetsarbetet

Foto: Strukton Rail

Genom en väsentlighetsanalys och i dialog med sina intressenter, har Strukton Rail ringat in åtta områden för sitt fortsatta hållbarhetsarbete. Högst på listan står arbetet med antikorruption samt minskade utsläpp från transporter. Det framgår av ett pressutskick från bolaget.

Sju av de åtta fokusområdena har pekats ut av Struktons intressenter, medan det åttonde, Jämställdhet och mångfald, har beslutats av bolagsledningen. I bedömningen har intressenterna tittat på vilka områden som är viktigast för dem, samt vad som bör vara viktigast i Struktons egen målsättning om att bedriva en hållbar verksamhet.

Att antikorruption värderas högt av intressenterna ser hållbarhetsstrategen Johan Sundqvist som något positivt, och ganska självklart. Underhållsmarknaden på järnväg inrymmer både myndigheter och privata företag, där uppdrag tilldelas genom offentlig upphandling.

‒ Avståndet mellan upphandlande infrastrukturförvaltare och utförande underhållsföretag är ofta kort. Dessutom har vi en flexibel arbetsmarknad och det är inte ovanligt att före detta kollegor och arbetskamrater någon gång hamnar på varsin sida i en upphandling, eller blir leverantörer i varandras projekt. Antikorruptionsarbetet innebär att vi mäter hur vi arbetar korrekt och affärsmässigt i relationen till både kunder och leverantörer, menar Johan Sundqvist.

De åtta områden som tagits fram är Antikorruption, Minskade utsläpp från transporter, Säkerhet, Arbetsmiljö och hälsa, Anställningsvillkor, Ekonomiskt resultat, Leverantörsrelationer samt Jämställdhet och mångfald.

Det övergripande hållbarhetsarbetet inom Strukton fortsätter nu in i nästa fas, då rimliga mål och mått ska tas fram för respektive mätområde. Vidare förbereder Strukton för den integrerade års- och hållbarhetsredovisning för år 2017, som publiceras under våren 2018.