ISS får förlängt avtal med SL om biljettkontrollering

Foto: ISS

ISS har levererat tjänsten biljettkontrollering till SL sedan 2013. I samband med att det befintliga avtalet närmar sig sitt slut gick SL ut med ny offentlig upphandling, som ISS återigen vann. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2018, är tecknat på sju år med ett totalt kontraktsvärde på drygt 300 miljoner kronor.

- Det är glädjande att vi kan fortsätta vårt samarbete med SL kring att sköta och vidareutveckla biljettkontrollerna. Det är ett komplext serviceuppdrag, där våra medarbetare gör ett bra arbete, säger Gary Kidd, vd, ISS Sverige. Att vi nu blickar framåt mot ett samarbete över sju år känns extra roligt och gör det möjligt för oss att stärka vår relation med SL än mer och utveckla vårt redan väl fungerande partnerskap tillsammans.

Avtalet innebär att det även i fortsättningen är ISS personal som kontrollerar att resande i SL-trafiken har giltig biljett. Med start 2019, kommer SL och ISS att dubblera antalet biljettkontroller, till mer än fem miljoner biljettkontroller årligen. Kontrollerna omfattar samtliga färdmedel som SL erbjuder och under dygnets alla timmar. I uppdraget ingår också stöd och service till resenärerna.

- Vi är väldigt stolta att vi får fortsätta samarbetet med SL, säger Patrick Svensson, segmentschef, Transport, ISS. I upphandlingen kunde vi använda vår erfarenhet från pågående uppdrag och utveckla hur vi ser att uppdraget ska ledas framöver, samt hur vi kan göra arbetsmiljön bättre för biljettkontrollanterna, något som SL uppskattade.