Transportstyrelsen: Minskning i dödstal på järnvägen

Järnvägskorsning i Sundbyberg. Foto: Christer Wiik

Under januari-juni 2017 har 35 personer (inklusive suicider) omkommit på järnvägen. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen. Det är en betydlig minskning och först år 2006 finns motsvarande nivå på antalet omkomna.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fem åren 2012-2016, var 49 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2017 är 29 procent lägre jämfört med den tidigare femårsperioden.

- Trafikverkets satsning på stängsling och kameraövervakning har troligtvis bidragit till minskningen av antalet omkomna, men det återstår att utreda, säger Magnus Jonsson, järnvägsanalytiker på Transportstyrelsen.
Utöver de som omkommit på järnväg är det 6 personer som under samma period omkommit på tunnelbanan.