Elektrifieringen av spårbundna transporter startar i Ontario

Ett GO Transit pendeltåg, som färdas på linjen Lakeshore West i Toronto, Kanada, är på väg västerut till Burlington. Foto: GTD Aquitaine

Ontarios transportminister, Steven Del Duca, meddelade nyligen i kanadensiska Toronto, att provinsen Ontario har påbörjat elektrifieringen av GO, som det regionala järnvägsnätet heter. 

Denna process bygger på de offentliga konsultationer, som hölls under förra året och som efter en miljöbedömning av planerna ledde till ett beslut om att tågen på GO-järnvägsnätet slutar att vara dieseldrivna. Samtliga kommer att utrustas med elmotorer.

Nu gäller det för provinsen att inleda upphandlingsprocessen för att kunna välja en kompetent leverantör för det framtida elektrifieringssystemet.

Vätebränsleceller

Enligt Steven Del Duca, kommer Ontario att genomföra också en genomförbarhetsstudie för möjlig användning av vätebränsleceller som alternativ teknik för elektrifiering av GO-järnvägsdrift och för operatören UP Express.

- Nya framsteg i användningen av vätebränsleceller för att driva elektriska tåg, såsom sker i vissa länder, betyder att även Ontario testar denna rena elektroteknik som ett alternativ till konventionella trådledningar, sade Del Luca.

Som en del av studien kommer provinsen Ontario att samla branschledare inom bränslecellsteknologi för ett symposium för att undersöka potentiell användning av vätebränslecellsteknik för elektrifiering av GO-järnvägsnätet.

Ontario bedriver för närvarande en 21,3 miljarder kanadensiska dollar för transformation av järnvägsnätet GO, vilket är det största pendeltågsprojektet i Kanada. Investeringen kommer, enligt Ontarios transportminister, att bidra till en snabbare och frekventare spårbunden service, skapa tusentals jobb och förbättra människors livskvalitet.

Genom elektrifieringen och utvidgning av järnvägsnätet hoppas Ontario kunna minska bilåkandet och öka istället veckopendlarnas resor från cirka 1500 till nästan 6000 år 2025.

Källa: European Railway Review