Jättesatsning på infrastruktur i Malmöregionen

Vy över Malmö. Foto: Malmö stad

Attraktiv kollektivtrafik, fler cykelleder, utbyggd tågpendling och 28 500 nya bostäder. Det innebär den överenskommelse som nu har genomförts mellan Sverigeförhandlingen, Malmö stad, Region Skåne, Kävlinge kommun och Lomma kommun. Det framgår av ett pressmeddelande från Malmö stad. 

Sverigeförhandlingen har fått i uppdrag av regeringen att förhandla om utbyggnad och finansiering av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige och åtgärder som förbättrar kollektivtrafik och cykeltrafik samt ökar bostadsbyggandet i Sveriges storstadsregioner, Malmö, Stockholm och Göteborg.

Överenskommelsen gällande trafik- och bostadsutbyggnad i Malmö är nu klar och innebär:
* Åtta bussobjekt med eldrift i Malmös stadsbusstrafik, varav fyra linjer enligt modell Malmöexpressen med utökad resandekapacitet.
* Fjorton cykelobjekt med satsning på cykelbanor i Malmö.
* Utbyggnad av Malmöpendeln-Lommabanans etapp 2 för pågatågstrafik.
* 28 500 nya bostäder, varav 26 700 i Malmö och 1 800 i Lomma och Kävlinge kommun.

Utbyggnaden planeras ske 2018-2031. Den totala kostnaden beräknas till knappt fyra miljarder kronor där staten står för hälften och Malmö stad för knappt hälften.
Satsningarna på kollektivtrafik skapar bättre förutsättningar för bostadsbyggande i hela Malmö. Busstrafiken blir mer tillgänglig, miljövänlig och får utökad kapacitet. Möjligheterna att cykla genom staden förbättras ytterligare. Allt detta bidrar till ökad hållbarhet ur såväl socialt som klimat- och hälsoperspektiv.
– Det här är en jättesatsning för Malmö. Genom attraktiva, hållbara trafikslag och en markant utbyggnad av bostäder är staden redo för fortsatt stark tillväxt. Jag är glad åt att staten ser Malmös nationella betydelse, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

– Överenskommelsen om kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden skapar stora nyttor både på arbetsmarknaden och för näringslivet och gynnar inte minst integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling, säger HG Wessberg , förhandlare i Sverigeförhandlingen.

– Vi är angelägna om att erbjuda ett attraktivt utbud av trafik och smidiga sätt att resa för våra resenärer. Det kräver satsningar. Det är därför glädjande att kunna presentera att Region Skåne satsar 295 miljoner på att bygga ut kollektivtrafiken i Malmö, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Kävlinge upplever en stark befolkningstillväxt. Snabba kommunikationer är därför av största vikt för oss som tillväxtkommun. På så sätt krymper avstånden i vår arbetsmarknadsregion, och vi kan växa hållbart, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun.

– I Lomma behöver vi attraktiva kollektiva lösningar. Många Lommabor pendlar idag till arbetsplatser i Malmöområdet. Med en utbyggd Lommabana gör vi det möjligt för många fler att välja kollektiva lösningar, vilket kommer att ge goda miljöeffekter i hela Skåne, säger Anders Berngarn (M), kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun.