Han blir ny chef för kollektivtrafiken i Västmanland

Arne Andersson tillträder sin ny tjänst den 7 augusti. Foto: Region Västmanland

Region Västmanland meddelar i ett pressutskick att Arne Andersson i augusti blir ny direktör för Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland. Arne har en gedigen erfarenhet av kollektivtrafik och regionutveckling. Han har bland annat varit VD för Länstrafiken i Norrbotten i fyra år, 2008-2102 med ansvar för all kollektivtrafik inom länet samt betydande mängder godstransporter. 

Sedan fyra år tillbaka arbetar han i Kenya som regiondirektör, ansvarig för Vi-skogens biståndsverksamhet internationellt med huvudsaklig verksamhet i Östra Afrika.
– Kollektivtrafiken är en viktig fråga för länets utveckling och västmanlänningarnas möjligheter att åka kollektivt och vi har väldigt nöjda resenärer i Västmanland, säger regiondirektör Anders Åhlund. Jag är mycket nöjd med att vi nu rekryterat Arne Andersson, Han har rätt profil, både verksamhets- och ledarskapsmässigt, för att fortsätta den positiva utveckling vi ser inom kollektivtrafikresandet.

I Arne Anderssons uppdrag ingår bland annat att verka för bra relationer med länets alla kommuner och skapa samsyn kring utvecklingen av kollektivtrafiken.