De ska hitta Ostlänkens bästa dragning genom Linköping

Linköpings nuvarande centralstation. En helt ny centralstation för höghastighetståg kommer att byggas i ett nytt centralt läge. Foto: Claes Lundkvist, Linköpings kommun.

Trafikverket och Linköpings kommun har inrättat en gemensam arbetsgrupp för att hitta den bästa lösningen för Ostlänkens dragning genom staden. ”Linköping är en del av Ostlänken och passagen genom staden är avgörande för att förverkliga projektet. Här måste vi hantera nationella, regionala och lokala intressen” säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Trafikverkets generaldirektör och kommunens politiska ledning är överens om att finna gemensamma utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Detta ska ske i form av en arbetsgrupp, som ska föreslå lösningar som både gynnar stadens utveckling och som ger en effektiv tågtrafik på nationell nivå.

Gruppen ska arbeta med Ostlänkens avslutande sträckning från Tallboda västerut genom Linköping.

– Ostlänken innebär stora möjligheter för vår kommun, inte minst för vårt näringsliv. Vår förhoppning är att det gemensamma arbetet leder till byggstart av Ostlänken så snart som möjligt, med en dragning som innebär att vår stadsutveckling kan fortsätta, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Arbetsgruppens förslag innebär att lokaliseringsutredningen kan få tydliga direktiv som båda parter står bakom.

– Det är bra att vi nu tillsammans fördjupar arbetet kring lösningar som är bra för Linköpings framtida utveckling och som förverkligar Ostlänken. Det är viktigt för näringsliv, medborgare och för alla som önskar tillväxt och bra tågförbindelser mellan Linköping och Stockholm, säger kommunstyrelsens vice ordförande Paul Lindvall (M).
Källa: Linköpings kommun