Neglingedepån under upprustning

Neglingedepån på Saltsjöbanan. Foto: Holger Ellgaard

Text: Christer Wiik

Nu påbörjas de stora arbetena för att rusta upp Neglingedepån på Saltsjöbanan, järnvägen som löper mellan Stockholm och Nacka. Det meddelar Stockholms läns landsting, SLL, på sin webbplats.

Under 2017 rustas Saltsjöbanans tågdepå i Neglinge. Det handlar om att byta ut kraftförsörjningen, installera nya växlar samt byte av spår och kontaktledningar såväl inomhus som utomhus. Man bygger även ut en ny verkstadshall för att kunna reparera ett helt tågset. Nuvarande verkstadshall ska rivas för att ge plats för en större och högre byggnad med möjlighet att lyfta ett helt tågset istället för bara en vagn i taget. Därmed slipper man att koppla isär vagnarna vid reparation och får en effektivare drift med färre tågrörelser inom tågdepån.  Upprustningen av Neglingedepån pågår till slutet av 2017 och är en del av den allmänna upprustningen av Saltsjöbanan.
Källa: SLL