Trønder - Meråkerbanen elektrifieras

Foto: Bane Nor

Kontraktet värt över en miljard norska kronor
 

Elektrifieringen av Trønder- och Meråkerbanen är ett betydande miljöprojekt. Minskningen av utsläppen av växthusgaser till följd av elektrifiering uppskattas till cirka 9 000 ton per år, vilket motsvarar 233 000 resor med bil mellan Trondheim och Steinkjer.

Kontraktet avser planering av arbetet och ska ange olika alternativ till projektet som är en totalentreprenad. Det omfattar byggandet av 200 kilometer kontaktledning. Totalt har kontraktet ett värde på över en miljard norska kronor. Detta är det första stora samarbetskontrakt där det finns tidig medverkan mellan entreprenören och beställaren för att dra nytta av varandras kompetens.

–  Det ska bli spännande att gå in i interaktion med Baneservice. Vi tror att det ger utrymme för att tänka nytt och annorlunda, inte minst när det gäller miljön miljön, säger projektledaren, Bente Jensen Roheim, på Bane NOR.

– Vi är mycket stolta över att Bane NOR har valt oss som leverantör. Detta är ett utmanande och spännande uppdrag och vi Baneservice ser fram emot att utnyttja vår långa erfarenhet och professionella expertis. Projektet kommer att stärka vår position som en ledande järnvägsteknik entreprenör i Norge, säger vd, Ingvild Storås, Baneservice.