Regeringen lägger nytt förslag om höghastighetsjärnvägen till Tranås kommun

Foto: Pixabay

Slipper förskottsbetalningen på 18,5 miljoner kronor

Regeringen har genom Sverigeförhandlingen överlämnat ett förslag på uppdaterat avtal som ska tecknas mellan Tranås kommun och staten gällande höghastighetsjärnvägen. Avtalet innebär en del förändringar, bland annat har förskottsbetalningen på 18,5 miljoner kronor för Tranås del förhandlats bort. Det rapporterar Tranås-Posten.

Infrastrukturpropositionen som presenterades under Almedalsveckan föregående sommar innebar vissa nya förutsättningar som påverkade kommunernas ramavtal med Sverigeförhandlingen. Förändringar för Tranås del är bland andra att den begärda förskottsbetalningen på 18,5 miljoner kronor har förhandlats bort.

Parallellt pågår även en analys av Trafikverkets återvalsstudie gällande dragning av höghastighetsjärnvägen genom Tranås och det nya stationsläget. Tranås kommun har beslutat att återigen anlita expert Per Corshammar för att gå igenom Trafikverkets utredning, som senare ska lämnas in till Sverigeförhandlingen. Synpunkter på denna ska vara Trafikverket till handa den 20 juni skriver Tranås-Posten.