"Miljöpartiet välkomnar snabb utbyggnad av höghastighetsjärnväg"

- Med stärkt kapacitet kan vi köra tätare och en mer stabil regional trafik, alltså fler tåg men färre störningar, säger Skånes regionråd Mätta Ivarsson (MP). Foto: Miljöpartiet

Sverige behöver höghastighetståg snabbt. Det konstaterar Sverigeförhandlingen i sin slutrapport. Ett välkommet och nödvändigt förslag som på allvar innebär att tågen kan konkurrera med flyget, konstaterar Miljöpartiet de gröna Skåne.

Vid en presskonferens överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Samtidigt överlämnades de avtal som förhandlingen slutit med 20 kommuner och 6 regioner om förbättrad kollektivtrafik i våra storstäder, höghastighetsjärnväg mellan Malmö-Stockholm och Stockholm-Göteborg samt 285 400 nya bostäder i våra storstäder och längs den nya höghastighetsjärnvägen.

I slutrapporten står Sverigeförhandlingen fast vid sitt förslag att höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som ska köra i 320 kilometer i timmen. Det innebär en restid på två och en halv timme på sträckan Stockholm-Malmö. Dessutom konstaterar Sverigeförhandlingen att utbyggnaden ska ske snabbt och båda sträckorna bör vara färdigställda runt 2035.

– Det är glädjande. Den höga hastigheten på 320 kilometer i timmen är avgörande för att skapa större arbetsmarknadsregioner och inte minst för att vi kraftigt ska kunna ersätta inrikesflyget på dessa sträckor. För Skånes del är också de regionala nyttorna oerhört viktiga. Med stärkt kapacitet kan vi köra tätare och en mer stabil regional trafik, alltså fler tåg men färre störningar, säger regionråd Mätta Ivarsson (MP).

De nya spåren minskar trycket på de gamla banorna och ökar punktligheten i hela systemet. De höga hastigheterna ökar också möjligheterna att bo och arbeta där man vill. Med större marknader får företag lättare att växa. Byggandet av höghastighetsjärnvägen ska finansieras via ett eget anslag genom lån i Riksgälden. Gröna obligationer är ett sätt att bidra till gröna investeringar och en hållbar finansmarknad. Sverigeförhandlingen föreslår därför att Riksgälden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att en del av upplåningen sker i form av gröna obligationer.

– Miljöpartiet delar Sverigeförhandlingens slutsats att de nya banorna ska finansieras utanför ordinarie plan så att en snabb utbyggnad möjliggörs. En lösning med gröna obligationer är ett intressant förslag. 2028 planeras tunneln under Fehmarn bält öppna och då öppnar helt nya möjligheter att nå ut i Europa med tåg för såväl gods som resenärer. Men som det ser ut nu har vi helt enkelt inte kapaciteten att dra nytta av detta. Södra stambanan genom Skåne är redan i dag fylld över sin kapacitet vilket vi dagligen ser konsekvenserna av med förseningar och inställda tåg, säger Mätta Ivarsson (MP).

Sverigeförhandlingen har även haft i uppdrag att ingå överenskommelser som förbättrar kollektivtrafiken och ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Resultatet är en rekordstor satsning på hållbara städer som kan växa och utvecklas. Förhandlingarna har lett till avtal om utbyggd kollektivtrafik och cykelåtgärder till en total investeringskostnad på 38,4 miljarder kronor.

– Vi vet att de hotande klimatförändringarna gör att vi behöver ställa om vårt resande. Nu är det upp till bevis för vår generations politiker. Vi måste våga fatta de beslut som krävs för att bygga en framtid för våra barn och barnbarn. Jag vill påstå att beslutet om ny snabb utbyggnad av nya stambanor är ett sådant beslut, säger Mätta Ivarsson.