Etapp på Ostkustbanan prisad

Station Furuvik på Ostkustbanan. Foto: Christer Wiik

Dubbelspåret Skutskär–Furuvik på Ostkustbanan tog sig till final vid Årets Bygge-galan, samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. De faktorer som bidrog till att projektet Ostkustbanan Skutskär- Furuvik blev så lyckat var bland annat att projektet blev cirka 90 miljoner billigare och att samarbetet mellan alla inblandade i projektet fungerade mycket bra. Det meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande. 

Viktiga kriterier för Årets Bygge-juryn är hur samarbetet mellan projektets alla aktörer har fungerat, hur man inom planerad tid och budget lyckats uppfylla byggherrens krav på funktion och kvalitet, hur tekniska innovationer har implementerats, hur hållbarhetsaspekterna tagits tillvara och hur ett aktivt arbetsmiljöarbete kunnat bidra till en arbetsplats utan olyckor.

De faktorer som bidrog till att projektet Ostkustbanan Skutskär- Furuvik blev så lyckat var bland annat att projektet blev cirka 90 miljoner billigare och att samarbetet mellan alla inblandade i projektet fungerade mycket bra. En av de saker som Trafikverket är mest nöjd med är att man knappt haft några arbetsskador eller olyckor under de år som byggnationerna har pågått.

– Vi var väldigt noga med att hålla arbetstider och har haft arbetstidskontroller. Det har nästan inte varit några incidenter alls, någon skärolycka och kanske ett ryggskott, men inga olyckor som har rapporterats i vårt system, säger Trafikverkets projektledare Krister Johansson.

Miljömässigt innebär det nya dubbelspåret minskade utsläpp av koldioxid när flera gods- och persontransporter kan gå via järnvägen. Varje dygn kan ca 98 persontåg och 16 godståg trafikera sträckan. Projektet strävade även efter en så miljövänlig produktion som möjligt.

– Vi hade krav på att entreprenörerna skulle välja koldioxidvänligt material. Till exempel har vi minskat andelen stål i stolparna för bullerskyddet, säger en nöjd Krister Johansson.

Det nya dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik invigdes den 15 juni 2016. Det första spadtaget togs 2013 och omkring två och ett halvt år senare var det fem kilometer långa dubbelspåret färdigt för trafik. Det resulterade bland annat i tio broar på sträckan, planskilda järnvägsövergångar och skyddande plank och stängsel för att öka säkerheten.

Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle är en mycket viktig länk i dagens och framtidens järnvägsnät. Banan byggdes på privat initiativ 1872–1874 och var främst till för brukstransporter. År 1937 övergick järnvägen till staten. Banan elektrifierades 1937.

Under de senaste tio åren har stora investeringar gjorts i bland annat utbyggnad till dubbelspår – en viktig del i den allmänna standardhöjning som utförs på Ostkustbanan. Dubbelspåret bidrar till att öka kapaciteten och att minska risken för förseningar på Ostkustbanan. Därmed är det nu dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Gamla Uppsala, ett led i att öka kapaciteten på hela Ostkustbanan Sundsvall–Stockholm.