”Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen”

Halmstad Centralstation. Foto: Christer Wiik

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer. Det rapporterar Region Skåne.

”Sydsvenska prioriteringar” är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” som presenterades förra året.

Just nu pågår en översyn av gällande infrastrukturplaner inför perioden 2018-2029. Trafikverket arbetar fram en ny nationell plan för transportsystemet utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen, och Sverigeförhandlingen gällande höghastighetsjärnväg och storstadssatsningar pågår för fullt.

- Infrastrukturen är ett område som kräver stora resurser, samförstånd och lång framförhållning. Det är därför glädjande att vi i Sydsverige är eniga om våra prioriteringar, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Det viktigaste framöver för Sydsverige är att förbättra den interregionala tillgängligheten, att knyta ihop Sydsverige samt att skapa konkurrensmässiga och hållbara godstransporter.
I ”Sydsvenska prioriteringar” lyfts det akuta behovet av två nya spår Lund-Hässleholm för att öka kapaciteten och möjliggöra höghastighetståg samt snabba regionaltåg. Etappen har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät och är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. En annan brännande insats som nämns är behovet av dubbelspår på hela Västkustbanan, vilket tidigare beslutats av riksdagen. Banan räknas som en av landets viktigaste järnvägsförbindelser.

- De prioriterade insatserna syftar till att stärka utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige, och bidrar till ett klimatsmart transportsystem. De medverkar till en välfungerande helhet genom att ta tillvara och bygga vidare på den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.