VR investerar 100 miljoner euro i nya diesellok

Finskt diesellok modell äldre på rangerbangården i Uleåborg. Foto: Mikko J. Putkonen

Finländska VR-koncernen har öronmärkt över 100 miljoner euro för anskaffning av nya diesellok och i omstrukturering av befintliga diesellok. 

Den nuvarande flottan är tekniskt utsliten och kundernas behov har förändrats under åren. Under förberedelserna inför upphandlingen förbättras också livscykeln av befintlig utrustning. Samtidigt fortsätter koncernens pågående omstruktureringsprogram. 

- Investeringar i nya diesellok är nog det mest lönsamma alternativet, men upprustningen hålls öppen tillsammans med nya förvärv innan det slutliga beslutet tas, konstaterade VR:s operativa chef Petri Auno.

Anbudsförfarandet för nya diesellok kommer att öppnas under våren och sommaren 2017 med slutligt beslut i 2018. Beträffande inköpsmängden handlar det om ”flera tiotals lok”, med underhåll av lok som en tänkbar extra option.

Dessa diesellok kommer att användas i rangerbangårdar, för godstransporter, vid lastnings- och lossningsplatser, liksom i godstrafik längs icke-elektrifierade spåravsnitt. Däremot används diesellok sällan i finländsk persontrafik.  

- Vi har ökat användningen av den miljövänliga elektriska driftens andel av godstransporterna under de senaste åren till drygt 76 procent. När elektrifieringsarbeten fortskrider på järnvägsnätet, kommer eldriftens andel att öka ytterligare. Men vi måste fortsätta att använda även diesellok, som är ett effektivt transportredskap, säger Auno.

Källa: VR-koncernen