Dubbelspår allt närmare mellan nordskånska städer

Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Paulstru

För att tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad ska kunna fortsätta utvecklas behövs dubbelspår. Hittills har det legat långt bort i Trafikverkets planering. Nu kan ett löfte om vardera 25 miljoner kronor från Hässleholms och Kristianstads kommuner få Trafikverket att flytta upp spåret på åtgärdslistan. Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande från de nordskånska kommunerna.

– Det här är en chans som vi inte kan säga nej till, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad.

Järnvägssträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar. Enkelspåret gör det omöjligt att köra mer än tre persontåg i timmen i varje riktning och minsta störning leder till förseningar. Med dubbelspår skulle det kunna gå fler tåg med kortare körtider och ökad punktlighet.

– Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg är viktig för Hässleholm och blir ännu viktigare när den nya stambanan för höghastighetståg ska byggas. Vi har länge bearbetat Trafikverket om dubbelspår till Kristianstad, och äntligen ser vi en öppning, säger Pär Palmgren (M), kommunalråd i Hässleholm.

Nu finns ett förslag till överenskommelse mellan Trafikverket, Hässleholms kommun, Kristianstads kommun och Region Skåne som väntar på godkännande från de fyra parterna. Överenskommelsen innebär att alla är beredda att vara med och bidra ekonomiskt till utbyggnaden. Först att gå till beslut blir Kristianstad och Hässleholm, som ska behandla frågan på sina nästa kommunstyrelsemöten. Överenskommelser av det här slaget ger en tydlig signal till staten om att investeringen är angelägen och ger stor samhällsnytta. Det ger tyngd vid prioriteringen i infrastrukturplanen.

– Egentligen är det statens uppgift att bekosta utbyggnaden av infrastruktur. Men om en insats på 25 miljoner kan växlas upp till uppemot två miljarder kronor för ett högprioriterat järnvägsbygge får vi vara beredda att göra avkall på den principen, säger Kristianstads kommunalråd Pierre Månsson.

Trafikverket väntar besked från kommunerna inom kort.

– Dörren står bara öppen ett par veckor till, så vi måste snabbt gå till beslut, säger Hässleholms kommunalråd Pär Palmgren.

Just nu förbereder Trafikverket sitt förslag till regeringen om nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2018-2029. Trafikverket Region Syd vill se en utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår på sträckan Hässleholm-Kristianstad och stärks i detta av en överenskommelse med regionen och kommunerna. Men för att vägas in i planen måste en överenskommelse bli godkänd av parterna i mitten av mars och senare formaliseras i ett medfinansieringsavtal.

Överenskommelsen ska ses som ett löfte från kommunerna och regionen om att vara med och finansiera utbyggnaden när det blir dags att bygga. För de båda kommunerna handlar det om 25 miljoner kronor vardera i medfinansiering och från Region Skåne om en samfinansiering med 50 miljoner kronor. Trafikverket får då stå för resten av finansieringen som totalt beräknas till nära 1, 8 miljarder kronor.

Överenskommelsen innehåller också ett åtagande från kommunerna att snabbt få igång utbyggnad av nya bostäder i stationsnära lägen för att stärka den positiva effekten av järnvägsinvesteringen.

 

p