”Oslo-Stockholm väl lämpat för OPS-finansiering”

Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik

Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till OPS-finansiering (Offentlig Privat Samverkan) av infrastruktur. Nu har den överlämnats till regeringen. ”Det är ett otroligt viktigt förslag som utredningen lägger till regeringen. Åratal av eftersatt underhåll, brister i kapacitet och tillgänglighet kommer inte kunna lösas om vi fortsätter som vanligt. Vi måste i högre grad börja diskutera vad det kostar vårt samhälle att inte klara bygga nödvändig infrastruktur istället för att bara diskutera kostnaderna för varje enskilt objekt” Det säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Sthlm 2.55.

Utredningen föreslår att:
* Ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet.
* Att centrum för expertkompetens inom området inrättas.
*Att försöken ska utvärderas innan ställningstagande för nya projekt görs.

-Det är ett otroligt viktigt förslag som utredningen lägger till regeringen. Åratal av eftersatt underhåll, brister i kapacitet och tillgänglighet kommer inte kunna lösas om vi fortsätter som vanligt. Vi måste i högre grad börja diskutera vad det kostar vårt samhälle att inte klara bygga nödvändig infrastruktur istället för att bara diskutera kostnaderna för varje enskilt objekt, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55.

Traditionellt har alltid argumentet mot OPS-lösningar varit att ingen lånar billigare än staten och att det därmed inte finns någon vits med OPS men det bortser från flera aspekter. Dels att det är möjligt att uppnå effektivitetsvinster genom att privata intressenter får ett större helhetsansvar både för driftkostnader och tidplaner. Och dels möjligheten att i tid klara att möta de stora behov som finns.

-Jag hoppas att utredningen förslag i slutändan kan innebära att man också kan väga in vad det kostar samhället att vänta med viktiga investeringar samt att man i mycket högre grad kan se till hela kalkylen för infrastrukturen där externa intäkter som idag aldrig räknas med i statens kalkyl faktiskt kan vara angörande för att möjliggöra själva investeringen, fortsätter Jonas Karlsson.

Oslo-Stockholm är ett objekt som på många sätt har unika förutsättningar för alternativ finansiering. Befolkningsunderlaget och resandeunderlaget finns, det mesta av infrastrukturen finns och väldigt lite av marknaden är ”tagen”. Det betyder att det finns en mycket stor marknadspotential för att bedriva trafik i stråket. Infrastrukturkommissionen presenterade en rapport som för drygt ett år sedan som hävdade att stråket inte bara är samhällsekonomiskt utan kanske också företagsekonomiskt lönsamt.

-Jag har svårt att se något infrastrukturprojekt i Norden idag som har större marknadspotential och därmed har bättre förutsättningar för att hitta privata intressenter än stråket mellan Stockholm och Oslo. Det skulle vara väldigt väl lämpat som försöksprojekt för privat finansiering, avslutar Jonas Karlsson.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.