Australien har beställt ytterligare nio tågsätt av Alstom

X-Trapolis tågsätt består av sex vagnar. Foto: Alstom

Alstom har tecknat ett kontrakt värt cirka 100 miljoner euro med australiensiska delstaten Victorias myndighet för kollektivtrafik (PTV), om leverans av nio ytterligare tågsätt av typ X'Trapolis för Melbournes förorts- järnvägsnät.

Detta kommer att expandera PTV:s  totala bestånd av tåg till 101, inklusive 606 vagnar, som har levererats från Alstoms fabrik i Ballarat sedan 2002.

Tillverkningen av de nya tågen kommer att börja vid Ballarats anläggning i slutet av 2017 och leveransen av det första tåget, beräknas ske i slutet av 2018.

Ett helt tågsätt består av sex vagnar. Tågsättet, som är 145 meter långt, har utformats för att optimera komforten och kapaciteten för 1430 passagerare.

Denna order sammanfaller med 100-årsdagen av fabriken Ballarats grundande. I samband med privatisering av offentliga tillgångar i slutet av 1990-talet köptes verkstäderna av Alstom.

Enligt Alstoms ledning har X'Trapolis visat sig vara den mest tillförlitliga typ av tåg inom Melbournes järnvägsnät. Tåget kommer att ytterligare förbättra nätets kapacitet och samtidigt öka tillförlitligheten i hela systemet.