Nytt signalställverk i Arlöv inkopplat

Lund centralstation. Foto: Christer Wiik

Nu har Trafikverket kopplat in det nya signalställverket i Arlöv. Inkopplingen är en förberedelse inför fyrspårsutbyggnaden mellan Lund–Arlöv och den framtida trafiken på sträckan.

 

Det nya signalställverket i Arlöv kommer i framtiden att styra trafiken på hela sträckan mellan Lund och Arlöv, istället för som idag då flera ställverk styr signalerna på olika delar av sträckan.

– Det nya ställverket kommer att underlätta Trafikverkets utbyggnad till fyra spår samt när trafiken leds om på tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup, från sommaren 2019 till sommaren 2021, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.

Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken, ser positivt på en fyrspårutbyggnad i regionen.

– På sikt kommer tågtrafiken i hela Skåne att påverkas positivt när Trafikverket bygger ut till fler spår mellan Lund och Arlöv, säger Mats Ohlsson.

Järnvägsombyggnaden är en av de större infrastrukturprojektet i Skåne de kommande åren. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp. Planerad byggstart är hösten 2017.
Källa: Trafikverket