Avsiktsförklaring för fyrspår till Uppsala

Ännu ett steg mot fyra spår till Uppsala. Foto: Trafikverket

Planeringen för fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm går vidare. Nu har Uppsala kommun, Region Uppsala och Trafikverket kommit överens om ansvarsfördelning och vilka parter som står för de olika kostnaderna för den nordligaste sträckan, mellan Bergsbrunna och Uppsala C.

Kommunstyrelsen antog på onsdagen en avsiktsförklaring för byggandet av fyra spår på sträckan mellan södra Bergsbrunna och Uppsala centralstation. Avsiktsförklaringen har tagits fram tillsammans med Trafikverket och Region Uppsala och anger vilka av parterna som ansvarar för vad, liksom medfinansieringsprinciper.

Avsiktsförklaringen anger till exempel att kommunen ska bygga en ny anläggning åt Lennakatten i Bergsbrunnaparken som Trafikverket bekostar. Trafikverket kommer även att ansvara för att bygga en planskild gång- och cykelpassage under järnvägen på Gårdsvägens befintliga plankorsning i Bergsbrunna samt utföra och finansiera flytten av byggnadsminnet Ställverket som idag ligger nära spåren vid Uppsala C.

– Det här är viktiga beslut som tas för att fyra spår ska komma till så snart som möjligt. Pendlarna måste kunna lita på att tågen går ofta och i tid. Nu sätter vi spaden i marken redan under nästa mandatperiod, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Sverige och Uppsala har ett stort behov av mer järnväg. Vi behöver fortsätta bygga ut järnvägsnätet i hela landet för att göra det snabbt, smidigt och billigt att göra bra val för klimatet, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd.

– Resenärer och pendlare ser verkligen fram emot fyra järnvägsspår. I en expansiv arbetsmarknadsregion är det nödvändigt att öka kapaciteten och hänga med i tillväxten. Med detta beslut tar vi de nödvändiga stegen i processen framåt för att uppfylla detta, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

Avsiktsförklaringen ska även godkännas av kommunfullmäktige. När den blivit formellt antagen av alla tre parter fortsätter arbetet med att ta fram de ekonomiska avtalen. Det arbetet kommer att ske under hösten och ska vara klart innan jul.