Nu rullar tågen igen mellan Malmö och Lund

I Klostergården har två nybyggda spår byggts ihop med spåren som leder in mot Lund C. Foto: NCC_OHLA/Trafikverket

Nu har järnvägen mellan Malmö och Lund öppnats igen. Under tio dygn har två nybyggda spår mellan Lund och Flackar kopplats in. Under tågstoppet har ersättningsbussar kört resenärer mellan Malmö och Lund.

– Inkopplingen av de nya dubbelspåren har gått bra. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Men det har planerats väl och alla inblandade, entreprenörer och folk inom Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete under de tio dygnen, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö–Lund.

Dubbelspåren som kopplades in under tågstoppet har byggts väster om de gamla järnvägsspåren, mellan Flackarp och Klostergården. På de platserna kapades de gamla spåren början av förra veckan, därefter revs järnvägen och byggdes upp igen vid inkopplingspunkterna. I Flackarp anslöts nya spåren till de tillfälliga spåren mot Malmö och vid Klostergården kopplades de in på spåren in mot Lund C.

– Nu rullar tågen som vanligt igen. Dessa stora banarbeten påverkar många och de är en prövning för de som dagligen pendlar på sträckan. Men  jag hoppas att de flesta kan förstå att vi bygger ut järnvägen så att fler kan åka tåg i framtiden och att järnvägen blir mindre känslig för störningar, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Skånetrafiken har också de haft tio intensiva dygn där de hanterat ersättningstrafiken för alla se resenärer som rest på sträckan.

– Nu har ytterligare ett steg tagits mot fyra spår mellan Malmö och Lund. Det är glädjande att ännu en etapp är klar och att fyrspårsbygget fortlöper som planerat, säger Magnus Andersson, Enhetschef inom Affärsområde Tåg hos Skånetrafiken.