Stark ökning av resor inom kollektivtrafiken i Uppsala län

Upptåget vid Uppsala C. Foto: Christer Wiik

I Uppsala län ökade resandet mest i landet 2015 jämfört med året innan. Enligt en rapport från myndigheten Trafikanalys var ökningen 12 procent.

– Satsningar på framför allt tågtrafiken i länet har gjort att kollektivtrafiken lockar fler att resa mera klimatsmart än om de använt egen bil, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Ökningen av antal resor i UL-trafik mellan åren 2014 och 2015 var 12 procent och det var bäst i landet, säger Bertil Kinnunen.

– I rapporten från Trafikanalys framgår att Uppsala län kommer på fjärde plats när det gäller antal resor per invånare. Bara i Stockholms län, Västra Götaland och Region Skåne gjordes fler resor per invånare, säger Bertil Kinnunen.

Länsinvånarna gjorde i genomsnitt 109 kollektivtrafikresor per person.

När det gäller utbudet av kollektivtrafik, mätt i antal utbudskilometer, har Uppsala län landets näst högsta värdet, bara Stockholms län har ett högre utbud. Rapporten gäller resandet med den upphandlade lokala- och regionala kollektivtrafiken vilket för Uppsala län betyder att det är UL-trafiken som avses.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2015, Trafikanalys.