SJ tar över som operatör för Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen. Foto: SJ

Från och med den 11 december börjar SJ att köra Tåg i Bergslagen. För de allra flesta resenärer kommer det mesta att vara sig likt. Men vissa nyheter blir det, bland annat fler avgångar, lägre snittpriser och möjlighet att samla priopoäng. TiB-tågens fördelar finns kvar. Det kommer precis som vanligt att gå bra att ta med cykeln på tåget i mån av plats. Serveringen kommer att vara ungefär densamma, även om SJ på sikt hoppas kunna utöka det ekologiska sortimentet. Väldigt mycket kommer med andra ord att vara sig likt.

– Jag tror och hoppas att våra verktyg för att hålla koll på trafikläget och kommunicera med kunderna kommer att märkas i form av bättre trafikinformation till våra kunder, säger Jonas Skovgaard.

Med Länstrafikbolagens periodbiljetter kommer man att kunna resa både enklare och längre i och med det nya avtalet. Nu tillåts resor över länsgränsen till närmsta kommuncentrum i grannlänet, plus att våra resenärer kan använda periodkorten som delbetalning.

– För vissa resenärer kommer det bli förändringar i form av ändrade avgångstider. Syftet är att synka tågen med övrig tågtrafik för att minska väntetiderna. Vårt mål med förändringarna är att öka resandet i regionen.

På måndag morgon, dagen efter trafikstarten, välkomnar SJ de nya resenärerna genom att bjuda på kaffe och bulle på stationerna i Örebro, Gävle, Västerås och Borlänge.

– En nyhet är fler avgångar mellan Borlänge och Gävle på vardagar. Totalt blir det tre nya avgångar i vardera riktning, vilket innebär timmestrafik på vardagar mellan Borlänge och Gävle, säger Jonas Skovgaard.

Ny är även den dagliga morgonavgången med dubbeldäckaren X40 Ludvika – Stockholm som kör hela vägen. Det innebär fler sittplatser, internet ombord och att morgonpendlarna slipper ett byte. Dessutom kör SJ X40 på helgen. En dubbeltur Ludvika – Stockholm direkttåg. SJ förtätar även helgtrafiken från Västerås så att det blir smidiga anslutningar om man byter tåg Ludvika – (Västerås) – Stockholm.