SNCF och Alstom utvecklar femte generations TGV

Konstnären bild av femte generations TGV. Foto: Alstom

SNCF:s vd Rachel Picard och Alstoms styrelseordförande Jean-Baptiste Eymeoud beslutade nyligen i Paris att utveckla tillsammans femte generations höghastighetståg TGV. Planerad start i 2022, innebär att Frankrikes framtida höghastighetståg, enligt Picard och projektpartner Eymeoud, kommer att erbjuda "ett verkligt genombrott när det gäller konkurrenskraft". Parternas främsta avsikt är ”att göra mer med mindre”. Beslutet togs i närvaro av två stora delegationer från Alstom och SNCF.

Kostnaderna skall sänkas och samtidigt erbjuds passagerarna "en ny upplevelse när det gäller komfort och service ombord. Projektets främsta målsättning är att minska anskaffnings- och driftskostnaderna med minst 20 procent, med "material vars återvinningsgrad" ökas till över 90 procent och med minst 25 procent lägre energiförbrukning. 

Nästa generations TGV förväntas erbjuda en ökning med 20 procent mer utrymme. Det blir möjligt genom en nykonstruerad speciell inre modul. Högsta hastigheten kommer att ligga mellan 350 – 380. Passagerarna kommer att erbjudas bättre service i forma av elektronisk information och fler anslutningsmöjligheter.

Planeringsfasen beräknas vara klar i slutet av 2017. Detaljerad konstruktion, produktion av en prototyp och godkännande väntas ta cirka fyra år. Nya produktions- och leveransmetoder av serien gör det möjligt att inleda kommersiell drift i mitten av 2022.

SNCF har redan valt ut 250 anställda i företagets teknikcenter i Le Mans för projektet. Alstom säger att resultatet av detta program kommer att komplettera dess utbud av Avelia höghastighetståg, som utvecklats hittills delvis under "TGV:s framtidsprogram” och som samfinansieras av den franska regeringen.