2020-målen ligger fast för Alstom

Henri Poupart-Lafarge, Alstoms styrelseordförande och koncernchef. Foto: Markku Björkman

Mellan 1 april och 30 september 2016 hade Alstom en orderingång på 6,2 miljarder euro som ledde till en rekordstor orderstock på 33,6 miljarder euro. Under samma period ökade omsättningen med 8 procent (7 procent organiskt) och uppgick till 3,6 miljarder euro.

- Alstom startade verksamhetsåret 2016/17 med mycket goda resultat. De kommersiella resultaten var utmärkta och omfattade två större kontrakt för en ny generation av höghastighetståg i USA och för utvidgningen av Dubai tunnelbana. De operativa resultaten bibehölls med en organisk försäljningstillväxt på 7 procent och den justerade rörelsevinsten ökade med 20 procent. Det fria kassaflödet var exceptionellt högt, med flera stora avbetalningar. Resultaten visar framgången av Alstoms strategi och ger oss möjlighet att bekräfta våra 2020-mål, säger Henri Poupart-Lafarge, Alstoms styrelseordförande och koncernchef.

Den justerade rörelsevinsten ökade från 167 miljoner euro till 200 miljoner euro, motsvarande en ökning på 20 procent, med en justerad rörelsemarginal på 5,6 procent. Nettoresultatet blev 128 miljoner euro. Det fria kassaflödet uppgick till 333 miljoner euro under perioden, vilket var exceptionellt högt.