Liberalerna stasar på underhåll och infrastruktur

Foto: Bombardier

Med anledning av regeringens infrastrukturproposition presenterar Liberalerna partiets infrastrukturmotion. Infrastrukturpropositionen gäller under perioden 2018 fram till 2029. Liberalerna satsar totalt en miljard mer än regeringen under perioden. Liberalernas infrastrukturmotion öppnar upp för satsningar på både ny infrastruktur och på underhåll av befintliga vägar och spår. 

– I motionen upprepar vi vår ståndpunkt att Liberalerna anser att regeringens satsning på höghastighetståg är ansvarslös då finansieringen av projektet inte är tillräckligt konkret. Vi väljer istället att prioritera investeringar i arbetspendlingen och underhåll. Vi ökar anslaget med 19 miljarder för järnvägsunderhåll och satsar en cykelmiljard för att få fler att ta cykeln istället för bilen, säger Nina Lundström, talesperson i trafikfrågor (L) i ett pressmeddelande.

– Vi behöver se möjligheten i nya sätt att finansiera infrastruktur. Det kan handla om att öppna upp fler projekt som kan medfinansieras genom vägavgifter, som både bidrar till finansiering och ökad framkomlighet. Det kan även handla om att staten identifierar infrastrukturprojekt som lämpar sig för offentlig privat samverkan, en så kallad OPS-lösning, avslutar Nina Lundström (L).